Miroslav Poche: Evropa začíná řešit energetickou chudobu obyvatel

10.04.2015 00:00

V České republice se začíná stále vážněji diskutovat o novém tématu. Je jím energetická chudoba obyvatel. A začíná se s ní potýkat celá Evropa. Lídrem v jejím řešení jsou Evropští sociální demokraté v Evropském parlamentu. Ti nyní vytvořili pracovní skupinu, jejímž cílem je hledání konkrétních nástrojů k boji proti energetické chudobě. Za ČSSD je jejím členem Miroslav Poche.

Pojem energetická chudoba se dosud používal spíše v souvislosti s nedostatkem energetických zdrojů v rozvojových zemích. „Především cenová dostupnost elektřiny, plynu nebo tepla se ale stává aktuálním problémem pro stále rostoucí procento Evropanů,“ upozornil pražský europoslanec Miroslav Poche. Odhaduje se, že tímto jevem je na „starém kontinentu“ postiženo 50 až 125 milionů lidí. „Úplná shoda zatím není v tom, na jaké ekonomické hranici energetická chudoba začíná. Hledá se společná definice,“ podotkl Miroslav Poche. Například v Anglii se považuje za energeticky chudou ta domácnost, která utratí více než 10 % svých příjmů za vytápění. „Angličané tento problém vyjadřují celkem přesným výrazem heat or eat (zatopit nebo se najíst). Odráží to dilema, které by v Evropě ve 21. století již vůbec nemělo existovat,“ prohlašuje Miroslav Poche.

V České republice podle Evropské komise zasahuje energetická chudoba přibližně 20 % domácností. A lze očekávat, že množství lidí postižených tímto problémem poroste. „I když téma energetické chudoby zaznívá v Evropě stále častěji, zatím se nikdo nepokusil problém komplexně analyzovat, natož pak přijít s konkrétními návrhy řešení,“ zdůraznil Miroslav Poche. Podle jeho názoru je třeba zajistit jak příznivější ceny energií, tak i podporu úspor. „Právě proto vzniká pod křídly sociálních demokratů platforma, která se bude tímto tématem vážně zabývat. V řádu týdnů přijde i s prvními konkrétními návrhy, které budeme prosazovat jak na evropské, tak i české úrovni,“ uzavírá.

Zdroj: Pražský newsletter 9.4.2015

—————

Zpět