Úspory energií

Existují tři možnosti k docílení reálného snížení spotřeby energií:

1) Vlastní šetrnné chování

2) Krocení spotřebičů - nákup těch s lepším využitím energie

3) Izolace a opětovné využívání energií (například rekuperace)

 

První z uvedených možností neobnáší potřebu žádných investic. Velké množství energie lze ušetřit krátkým, ale intenzivním větráním, používáním pokliček při vaření, nebo například praním až v naplněných pračkách. Poměrně vysoké ceny energií vedou k šetrnějšímu chování domácností (ale také například průmyslu) a omezení plýtvání. 

Bohužel ale pro nejchudší domácnosti přes šetrné chování mohou být nedostupné některé zásadní investice. Nové elektrospotřebiče mohou mít poloviční spotřebu elektřiny, nový kotel může efektivněji (a bez zbytečného kouře) spalovat palivo a zateplení bránit unikání tepla zdmi. Pokud příjmy domácnosti neumožňují ušetřit ani několik tisícikorun měsíčně, přes jistou návratnost úsporných investic se tyto investice stávají nedostupné a jen se prohlubuje efekt energetické chudoby.