Tarifové vítězství

20.05.2016 14:26

Letošní rok začal rozepřemi o nové tarify za platbu elektřiny od roku 2017. ERÚ vedený Alenou Vitáskovou připravil novou tarifní strukturu, na jejímž vzniku se podíleli hlavně distributoři elektřiny a největší spotřebitelé. "Kupodivu" tento návrh měl prodražit odběr elektřiny maloodběratelům a místo množství skutečně přenesené elektřiny měla větší roli hrát velikost jističe (odkaz).

 

Novou tarifní strukturu ovšem bylo možné připomínkovat a nikdo nečekal takový zájem veřejnosti. Ozvali se lidé snažící se v domácnostech šetřit elektřinou a také řada příležitostných odběratelů jako chatařů a chalupářů. Také premiér Bohuslav Sobotka řekl novým tarifům jasné ne (odkaz).

 

Paní Vitáskové nezbylo než rozpustit tým 40 expertů doporučujících schválení nové tarifní struktury. Nelze ovšem pominout její licoměrnou argumentaci "Struktura přenosové sítě se v posledních letech výrazně změnila; stala se decentralizovanou. Do rozvodné sítě se připojilo přes 30 tisíc nových zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren, což přináší zvýšené náklady na cestě elektřiny ke koncovému zákazníkovi."

 

Sama Vitásková se podílela u dvou neoprávněných licencí chomutovských solárních elektráren a je za to souzena s hrozbou několika let ve vězení (odkaz). Její vystupování proti solárním elektrárnám tak má poměrně logický důvod. Také nerozlišuje velké polní elektrárny a malé domovní. Ty jsou pro centrální výrobce konkurencí a snižují konečnou spotřebu domácností právě od centrálních výrobců.

 

Se sdružením Zvonečníku odmítáme takové tarifní změny, kde se snížení spotřeby elektřiny z centrálních zdrojů má promítnout jen minimálně do konečného účtu za energie. Jistič je ochranný elektrický přístroj, který pouze brání nadměrným tokům proudu a poškození elektrospotřebičů, nemá vliv na množství skutečně spotřebované energie. Paušalizace spotřeby energie podle jističů se prodražuje maloodběratelům (dotýká se nejchudších), demotivuje spotřebitele k šetření s energiemi a úsporným investicím.

 

 

—————

Zpět