Výsledky červnové parlamentní konference

30.06.2015 12:01

Dne 11. června 2015 uspořádala ekologická platforma při ČSSD, Masarykova demokratická akademie, Česko proti chudobě a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, pod záštitou předsedy výboru pro životní prostředí Robina Böhnische, parlamentní konferenci věnovanou Energetické chudobě.

Nejchudším obydleným kontinentem je Afrika a problém energetické chudoby zde tkví v dostupnosti k energetickým zdrojům jako takovým. Přestože Česká republika patří rozhodně ke spíše bohatým a vyspělým zemím Světa, investice do renovací a výdaje za tepelnou energii mohou být nad finanční možnosti řady domácností. Britská definice energetické chudoby uvádí: "Domácnost se považuje za energeticky chudou, když utratí více jak deset procent svých příjmů za odpovídající vytápění (mezi 18 a 21 °C)". V takovém případě se ale definice dotýká i domácností s vysokými finančními příjmy, s velkými domy a nadstandardním vybavením - tedy rozhodně ne chudých.

V roce 2013 ohrožovala chudoba zhruba pětinu českých domácností. Jde o mnohé důchodce, vícečetné a neúplné rodiny, rodiny závislé na příjmech z minimálních mezd. Zmrazené malé příjmy, rostoucí ceny a zaváděné poplatky jim neumožňovaly dosáhnout na investice, ani na investiční programy do energetických úspor. Současná vláda naopak rozmrazila minimální příjmy domácností (růst minimálních mezd, valorizace důchodů atd.). Martin Kloz coby poradce premiéra Bohuslava Sobotky také připomenul březnové usnesení Vlády k programu Nová zelená úsporám, kde premiér ukládá ministrům nastavení podmínek programů na podporu úspor energie, aby na ně mohly reálně dosáhnout  nízkopříjmové (sociálně slabší) skupiny. Problém je řešený také prostřednictvím připravované koncepce sociálního bydlení s nízkoenergetickými standardy.

Příspěvky panelistů a debaty narazily na celou řadu problémů a podnětů. Štěpán Ripka (Platforma pro sociální bydlení) k potlačení energetické chudoby připomenul význam prevence, aby se z nájemníků nestávali bezdomovci. Tomáš Tožička připomenul, že ČR patří k nejbohatším zemím s velkou ekologickou stopou. Poukázal také na paradox, kdy využívání úsporných technologií nemusí vést jen k nahrazení těch neúsporných, ale k jejich širšímu využívání a nakonec až k vyšší spotřebě energie. Ondřej Pašek (CEE Bankwatch Network) poukázal na neochotu mnohých architektů řešit efektivitu budov a na paradox, kdy dotační programy mohou vést k podpoře lidí s vyššími příjmy a nikoli těch, kteří bez programové pomoci nemohou realizovat ani částečné rekonstrukce. Miroslav Šafařík (Porsenna) upozornil, že vysoké školství bývá odtrženo od praxe a na význam způsobů provedení projektů, kdy dobrý návrh kvůli špatně odvedené práci dělníků nakonec nevede k požadovaným úsporám. Vyslovil se také, že pokud stát podporuje investice, měl by sledovat také dosažený efekt.

Organizátoři konference se vyslovují pro větší spolupráci na tématu energetické chudoby mezi různými organizacemi. Cílem konference bylo tuto spolupráci otevřít, ale také ukázat některá zajímavá řešení, která jsou finančně dostupná a přitom mají rychlý efekt návratnosti. Jde například o přípravky pro radiátory ventilující teplo do místností a odrážející teplo od zdí, o těsnění do oken a dveří, o přípravky pro snížení spotřeby vody, ale také o prefereci spotřebičů s mírně vyšší pořizovací cenou, ale úspornější technologií (například litinová versus indukční ploténka). Účastníci se formou ankety vyjádřili především pro podporu investic do úsporných zařízení a naopak nikdo se nevyslovil pro podporu na úhradu spotřeby energií. Vznikly také tři závěry konference:

1) Podporujeme dotační programy zaměřené na rozvoj energetických rekonstrukcí a úsporných staveb, ale také dostupnost úsporných investic pro chudé.

2) Vnímáme problém všeobecně malého povědomí o možnostech úspor energie s minimálními náklady.

3) Z různých důvodů mohou být úplné rekonstrukce bydlení a nákup moderních elektrospotřebičů problém - k tomu existuje alternativní přístup s minimálními investicemi, hmatatelným efektem a rychlou návratností.

 

Prezentace panelistů (dle abecedy):

Jiří Jakl

Martin Kloz + vládní usnesení

Ondřej Pašek

Štěpán Ripka

Miroslav Šafařík


 

 

—————

Zpět