Nový Atlas uhlí

18.11.2015 10:28

Nový Atlas uhlí společně vydala nadace Heinrich-Böll-Stiftung v Praze, Hnutí DUHA a analytické centrum Glopolis. Popisuje zrod uhlí a uhelného průmyslu, ale také nedozírné škody napáchané v průmyslových oblastech a vliv na klimatické změny. Představuje ekonomickou nerentabilitu i sociální aspekty uhelného průmyslu – ztrátu perspektiv v průmyslových zemích či porušování lidských práv v zemích rozvojových a zároveň růst protiuhelného hnutí. Atlas popisuje ekonomické modely – skryté dotace pro uhlí či obchod s emisními povolenkami, které podle autorů dodnes nepřinesly žádný pozitivní efekt. Závěr publikace patří perspektivním energetickým politikám. Publikace obsahuje i samostatnou kapitolu o uhlí v Podkrušnohoří.

Atlas ke stažení na stránkách Hnutí DUHA -zde-.

Na straně 34 a 35 nacházíme také kapitolku věnovanou energetické chudobě. Téměř 1,2 miliardy lidí žije bez elektřiny. V mnohých lidnatých rozvojových zemích se podařilo dostat miliony lidí z energetické chudoby díky výstavbám stovek uhelných elektráren. Lidé za to však musí tvrdě zaplatit dýcháním silně znečištěného vzduchu a neutěšeným vypouštěním skleníkových plynů. Samotné napojení na centrální rozvodnou síť tu navíc nezaručuje ani bezpečné dodávky. Proto je nutné hledat alternativy v podobě ekologických a decentralizovaných zdrojů energie.

 

Zajímavé odkazy: Naše výstava - Afrika

 

—————

Zpět