Afrika

V Africe vzhledem ke klimatu chudoba nijak nesouvisí s vytápěním. Jde o bývalý koloniální kontinent, který dosud slouží jako zdroj levných surovin a produktů pro vyspělé země

Jaderná elektrárna Koeberg je jedinou jadernou elektrárnou v celé Africe (dva reaktory pokrývají 7% spotřeby elektřiny JAR). Afrika přitom produkuje 21% světově těžby uranové rudy. Nechybí ani uhelné doly. Například Moatize v Mozambiku je z hlediska vytěžitelných zásob čtvrtý největší na Světě. Jde o zásoby kolem 1,5 miliardy tun. 

V Africe se energetickou chudobou zamýšlí vůbec přístup k energetickým zdrojům. Tím nejdostupnějším je zde vydatné Slunce umožňující ohřívat (i vařit) vodu a vyrábět elektřinu. Klíčová je ovšem dostupnost zařízení, která využití sluneční energie umožňují. Je to alternativa k drahým konvenčním zdrojům (jaderné, uhelné), ze kterých je problém energii vůbec distribuovat do odlehlých oblastí či zajistit jejich bezpečnost.

foto Tomáš Tožička

Peníze investované do energetické pomoci jdou mnohdy na projekty velkých elektráren nebo průmyslu. Mohou ale pomoci přímo nejchudším Afričanům, pro které bývají nedostupné úvěry na investice a energetickou soběstačnost, ale také cena energie od bohatnoucích korporací.