Sociální bydlení

Jde o formu sociální služby pro lidi bez přístřeší či v ohrožení zdraví a života. Mělo by jít jen o krizové krátkodobé bydlení do doby, kdy postižené osoby nastoupí do práce a zajistí si vlastní bydlení.  

Sociální bydlení by měly poskytovat obce. Mělo by splňovat úsporný energetický standard, protože na neúsporný standard doplatí nakonec samy obce. Pro lidi bez přístřeší jsou prakticky nedostupné zdroje elektřiny, plynu a hygienicky nezávadné vody. Postiženi jsou energetickou chudobou ve smyslu nedostupnosti zdrojů energie, případně také vysoké ceny energie vzhledem k jejich příjmům (o dostupnosti energetických investic nemluvě).