Problematické definice

Chudoba označuje sociální status člověka vyznačující se hmotným nedostatkem. V případě absolutní chudoby člověk není schopen uspokojit své nejzákladnější potřeby, jako je zajištění potravy a ošacení. Tento druh chudoby může dokonce ohrožovat život postižené osoby. 

Při relativní chudobě člověk uspokojuje své sociální potřeby na výrazně nižší úrovni, než je průměrná úroveň v dané společnosti. Například v Německu se v roce 2013 uvádí chudoba při příjmech pod 60 procenty středního příjmu. V přepočtu jde o měsíční příjem nižší než 24.400,- Kč pro jednotlivce. Šlo přitom o 15,5% německé populace. V témže roce v ČR šlo o měsíční příjem 9.683,- Kč pro jednotlivce a o 8,5% české populace. Následné zvýšení minimálních příjmů přiblížilo více lidí střednímu příjmu a statisticky paradoxně zvýšilo podíl chudých lidí. 

Světová banka definuje chudobu jako život za méně než dolar na den.