Multiplikace

Základem sociálně-demokratické politiky je podpora práce a udržitelný rozvoj. V případě podpory úspor energie se tyto směry mohou velice dobře doplňovat. 

Základem pro ekonomickou aktivitu jsou investice. Zvláště v období ekonomické krize bývají investice utlumeny a naopak klíčové pro ně mohou být pobídky státu. Prostředky se spojují a investice vedou k práci

Výsledkem práce jsou pochopitelně zisky. V případě podpory úspor energie jsou výsledkem úspory energie a potažmo také zpětný zisk vložených prostředků majitele. Jelikož dochází ke snížení potřeby výroby energie z centrálních zdrojů (na fosilní a jaderná paliva), výsledkem je též snížení tlaku na životní prostředí a zvýšení energetické soběstačnosti

Práce je zdrojem daňových příjmů daného státu, pokud je realizována tam, kde je pobízena (ne v případě nákupů hotových produktů v cizině).