Výměna vzduchu a tepla

Existují dva přístupy zajištění komfortu bydlení. S energeticky aktivními systémy lze zajistit vytápění, větrání, klimatizaci a svícení

Využít lze ale také pasivní systémy k udržení energie v bydlení, žádoucím výměnám energie s prostředím a využití volné energie z prostředí - zateplení, rekuperace, oslunění

V zimě se dá k vytápění využít energie z paliv či elektrického proudu. Spotřebu elektřiny a plynu k vytápění mohou ale zcela omezit účinné zateplení, rekuperační větrání s výměnou energie mezi vyvětrávaným a čerstvým vzduchem, využití dopadající sluneční energie, biologického a odpadního tepla z elektrospotřebičů.

V létě lze využívat ventilátory a klimatizaci k ochlazení místností. Stejně tak lze ale bránit vstupu tepla do domu, nebo vyměňovat energii s prostředím, které je přirozeně chladné (půdní výměník).

Nová budova Národní technické knihovny je technickým unikátem. Její klimatizační a vzduchová technika se spouští jen ve výjimečných případech. Využívá komínový efekt, systém čidel a řízené větrání.