Ekologická daňová reforma

2002 Vláda ČR se zavázala k "bezodkladnému zahájení prací na výnosově neutrální ekologické daňové reformě".

2005 Ministerstvo životního prostředí postoupilo základní materiál k připomínkám Ministerstvu financí.

2006 červnové volby, Martin Bursík napadá ČSSD, že reformu nechce.

2006 prosincový mezirezortní kompromisní návrh předložený do Vlády.

2007 schválení v rámci balíčku vládních reforem, platnost od roku 2008.

2009 měly být vyhodnoceny výnosy a zajištěna výnosová neutralita - výnosy jen 2,5 miliardy, prosazeno větší snížení sociálního pojištění. 

Tato reforma měla přinést "babičkám" daňové zdražení používání uhlí, ale s výnosovou neutralitou naopak nabídnout podporu ekologických zdrojů. Místo toho reforma proběhla v minimálním rozsahu, stát snížením sociálního pojištění přišel o příjmy do nekomerčního důchodového systému, omezil valorizace důchodů a "babičkám" zdražil život. Ani nastavení Zelené úsporám nevyšlo jejich investičním možnostem.