Poznání skutečné spotřeby

U elektrospotřebičů se uvádí jejich příkon a mnohé vypovídají energetické štítky. Při prodeji nových výrobků se často uvádí možnosti energetických úspor, možnosti ovlivnění spotřeby energie uvádějí různé publikace. Mnoho lidí má ale nakonec povědomí o spotřebě energie jen nepřímé, marketingově zkreslené, nebo kusé až z účtů za energie

Je proto velkým přínosem zjistit skutečný výkon a vývoj spotřeby toho kterého elektrospotřebiče, nebo vědět, kudy energie uniká. Jednoduše si tak lze spočítat, kdy se skutečně vyplatí investice do nového zařízení a jak lze spotřebu pozitivně ovlivnit i bez takových investic. 

Spotřebu elektrospotřebičů lze zjistit pomocí zásuvkových wattmetrů (v relaci již kolem 350 Kč), úniky a průniky tepla lze odhalit pomocí termokamer (relace od 18 tisíc Kč, nebo možnost zapůjčení).