Nájmy a podnájmy

Zhruba čtvrtina obyvatel Česka bydlí v pronajímaném bydlení. V případě zájmu o úsporné investice může jít o investice do cizího majetku a bez předpokladu snížení nájemného

Snižování spotřeby energií nicméně může držet účet za energie přes růst jejich ceny. Nízkou spotřebu energií, nebo dokonce její snižování, by proto majitelé měli zohledňovat a nájemné nezvyšovat. Pokud podnájemník k nízké spotřebě energií dospěl prostřednictvím investic využitelných i v budoucnu, mělo by se nájemné o takovou částku dokonce snížit. 

Nájemníci si mohou navíc koupit přípravky a zařízení, která nakonec mohou užít ve vlastním bydlení. Ani jen nájemní vztah proto nemusí bránit realizaci různých opatření pro úspory energie.