Kompletní rekonstrukce

Ke kompletním rekonstrukcím obvykle přistupují noví majitelé nemovitostí. Lze k nim přistoupit jako k přeuspořádání a plošným opravám. Nebo lze zajistit instalaci nových technologií a cílové zlepšení některých technických parametrů - energetické rekonstrukce. 

Proti malým investicím je realizace kompletních energetických rekonstrukcí ideálním stavem. Na určité ekonomické úrovni tak dochází k maximální realizaci úsporných opatření, která se vyplácejí. Jelikož jde o velké investice, nemusí být dostupné pro skupiny s nízkými příjmy. Pomoci mohou účelné veřejné dotace.  

Náklady na rekonstrukce ale mohou nést také realizační firmy, z pravidelných plateb za energie a dosažených úspor jsou tyto realizace následně financovatelné. Místo nekvalitní práce je ale navíc v zájmu samotných realizačních firem dosažení reálně co nejvyšších energetických úspor, protože tím vyšší je také jejich vlastní zisk.

Kompletní rekonstrukce panelových domů mají největší úsporný efekt.