Vznik energetické chudoby

Energetická chudoba vzniká při nízkých finančních příjmech postižených osob, nebo při růstu cen energií. Růst cen energií může být zvláště citelný při nehospodárném chování a využívání neúsporného bydlení

K zajištění energetických úspor je mnohdy zapotřebí investic. Při dosažení energetické chudoby ovšem výdaje za energie přesahují možnosti ještě jakkoli investovat do snížení spotřeby energií. Vzniká tak bludný kruh a "utahování opasků", kdy již není kam dále utáhnout.  

Uhlí je mnohdy prezentováno jako "levná energie", bez ohledu na cenu ničení životního prostředí. Je pak zvláštním paradoxem, že nejvíce lidí postižených chudobou je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, tedy přímo u zdroje "levné energie" těžené ve velkém a s velkými zisky.