Definice energetické chudoby

V Británii se používá definice: "Domácnost se považuje za energeticky chudou, když utratí více jak deset procent svých příjmů za odpovídající vytápění (mezi 18 a 21 °C)." Pod hranicí energetické chudoby pak mohou spadat i domácnosti s velkými finančními příjmy (tedy ne chudé), ale s velkými domy a množstvím elektrospotřebičů. Mohou být potenciálně "energeticky zranitelné" v případě ztráty vysokých finančních příjmů. 

Pojem energetická chudoba není používaný jako podpojem absolutní chudoby. Váže se spíše k relativní chudobě. Na rozdíl od prosté energetické zranitelnosti by měl být používaný v případech, kdy příjmy jednotlivce či rodiny odpovídají relativní chudobě a výdaje za energie jim znemožňují investice potřebné ke snižování těchto výdajů. Pokud jedinec či rodina využívají energeticky úsporné bydlení, a přesto jsou pro ně energie cenově nedostupné, pak jde spíše o energetické vykořisťování (vysoké ceny energií), nebo o nízkopříjmovou chudobu.