Články a příspěvky do debaty

15.01.2019 12:32

Výzva Zvonečníku ministrovi Brabcovi - limit sirnatost

tisková zpráva, 15.1.2019, Praha, Zvonečník, z.s.   Zvonečník se s podporou odborníků, Česko proti chudobě a Zeleného kruhu obrátil na ministra životního prostředí Richarda Brabce s žádostí k jednání ve věci zavedení limitu pro sirnatost uhlí do neodsířených zdrojů a řešení dostupnosti...

—————

06.05.2018 20:49

EU řeší energetickou chudobu

Pojem energetická chudoba je v EU slyšet stále častěji. Diskutována je jednotná definice, dostupnost energetických dotací pro nízkopříjmové domácnosti, možnost fungování energetických ombucmanů, investice do energetické účinnosti. Více Adéla Denková - Euractiv 2017.  

—————

08.02.2017 23:54

Studie k energetické chudobě

Heinrich-Böll-Stiftung, kancelář v Praze a Sociologický ústav AV ČR vydali studii "Gender a energetika" dotýkající se energetické chudoby. Chudoba se dotýká častěji například žen samoživitelek a energetická chudoba nevyjímaje. V analýze jsou zahrnuty rozhovory se zástupci různých environmentálních...

—————

20.05.2016 14:26

Tarifové vítězství

Letošní rok začal rozepřemi o nové tarify za platbu elektřiny od roku 2017. ERÚ vedený Alenou Vitáskovou připravil novou tarifní strukturu, na jejímž vzniku se podíleli hlavně distributoři elektřiny a největší spotřebitelé. "Kupodivu" tento návrh měl prodražit odběr elektřiny maloodběratelům a...

—————

26.01.2016 23:10

Návrh ERÚ proti malým spotřebitelům

Návrh Energetického regulačního úřadu chce od příštího roku zvýšit paušály za distribuci elektřiny, zatímco cena skutečně spotřebované energie má klesnout. Návrh byl připravovaný s distributory elektřiny a s největšími spotřebiteli. Větší význam tak má mít velikost jističe, než množství skutečně...

—————

18.11.2015 10:28

Nový Atlas uhlí

Nový Atlas uhlí společně vydala nadace Heinrich-Böll-Stiftung v Praze, Hnutí DUHA a analytické centrum Glopolis. Popisuje zrod uhlí a uhelného průmyslu, ale také nedozírné škody napáchané v průmyslových oblastech a vliv na klimatické změny. Představuje ekonomickou nerentabilitu i sociální aspekty...

—————

22.10.2015 23:55

Naše výstava

Výstavu k energetické chudobě připravil Zvonečník s Masarykovou demokratickou akademií a Českem proti chudobě. Poprvé jsme jí doplnili programovou debatu ČSSD ke kvalitě života a udržitelnému rozvoji (viz zpráva). Navazujeme na letošní parlamentní konferenci a uceleně přibližujeme dlouho pomíjené...

—————

30.06.2015 12:01

Výsledky červnové parlamentní konference

Dne 11. června 2015 uspořádala ekologická platforma při ČSSD, Masarykova demokratická akademie, Česko proti chudobě a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, pod záštitou předsedy výboru pro životní prostředí Robina Böhnische, parlamentní konferenci věnovanou Energetické chudobě.Nejchudším...

—————

25.05.2015 23:18

Podoby energetické chudoby

Energetická chudoba se dotýká vytápění, elektrospotřebičů, ale v širokém slovasmyslu k energiím řadíme i účet za vodu. Majitel z různých důvodů nepřistupuje k celkové rekonstrukci bydlení a k výměně elektrospotřebičů, ačkoli je to ekonomicky výhodné. I poměrně malé investice a šetrné užívání ale...

—————

28.04.2015 17:04

Robin Böhnisch udělil záštitu konferenci věnované energetické chudobě

Doposud jakoby energetická chudoba byla jen jakési akademické téma a reálně se měla dotýkat jen hrstky lidí. Bohužel opak je pravdou. Na konci roku 2013 uspořádala Masarykova demokratická akademie v Senátu velkou konferenci věnovanou chudobě jako takové. Jasně zdůraznila, že pod hranicí chudoby...

—————